21 januari

Chefsstudien 2017

Vad kännetecknar framgångsrika organisationer?

När möjligheterna och utmaningarna i organisationen hopar sig, hade det då inte varit skönt att veta vad som har störst påverkan på organisationens framgång? Att veta vilka faktorer som ligger som grund för en organisations utveckling och vad som skapar hållbara resultat.

Det och många andra frågor får du svar på 2017 års Chefsstudie som genomförts av Preera. 250 chefer i 15 olika branscher inom både privat och offentlig sektor fick svara på hur framgångsrika de ansåg sina organisationer vara och hur väl organisationerna fungerar inom olika områden så som processer, arbetsklimat och värderingar.

Det står klart att dagens komplexa utmaningar och snabbrörliga omvärld ställer höga krav på ledarskapet inom organisationen. Vare sig du står inför en stor förändring, vill få bekräftat att du är på rätt väg eller bara är nyfiken på vad som skapar framgångsrika och hållbara organisationer, så är vår önskan att Chefsstudien bidrar till insikter om hur din verksamhet kan utvecklas i en positiv riktning.

Läs Chefsstudien 2017 i sin helhet här.