26 februari

Digital kunskap viktigt för morgondagens tullspecialister

Med hot om Brexit, nya lagstiftningar och ökade krav på digitalisering är tullhantering för företag och organisationer mer aktuellt än någonsin. Anders Nilsson, ägare av Rethink AB och samarbetspartner till Preera, har varit med och designat YH-utbildningen Tullspecialist, som nu examinerat sina första studenter.

– Det är en spännande bransch, där digitaliseringen är oerhört central. Företag behöver nya digitala lösningar samtidigt som de behöver både tänka och agera mer nyskapande utifrån ett tullhanteringsperspektiv. Detta för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, säger Anders Nilsson, ägare av Rethink AB.

Att skapa goda förutsättningar för ett innovativt företagsklimat är viktigt för Preera och Anders Nilsson, som samarbetat inom olika uppdrag sedan 2017. Anders har varit med och utvecklat den nya YH-utbildningen till Tullspecialist och studenterna är redan attraktiva på arbetsmarknaden.

– Jag specialiserar mig inom innovationsutveckling och transformationsfrågor, ett ämne som kanske inte i första hand förknippas med tullverksamhet. Men yrket är oerhört eftertraktat, framförallt hos större internationella företag som tydligare behöver lyfta upp import och export på ledningens agenda och skapa nya digitala lösningar kopplat till tullhanteringen.

De nyexaminerade studenterna från programmet kommer arbeta med frågor kring import och export, företag som handlar internationellt behöver kunskap inom såväl svensk som internationell tullagstiftning och skattesatser. Aktuella kunskaper, mycket tack vare nytt regelverk i EU, antågande Brexit och oro på den internationella handelsmarknaden.

– Många företag har inte riktigt förstått vikten av detta och kan göra stora besparingar med en effektiv tullhantering. Om man inte hanterar detta på ett korrekt och aktivt sätt kan det innebära stora kostnader vilket direkt påverkar lönsamheten.

Preera och Anders samarbetar inom olika uppdrag. Ett aktuellt uppdrag är att stödja Göteborgs Stad i deras arbete med sin innovationsstrategi. Stödet handlar om att ta fram olika modeller för hur man via finansiering kan katalysera och främja innovation.

–  Det är ett oerhört spännande och roligt projekt, berättar Anders, där vi utgår från min erfarenhet av hur man stärker organisationers innovationsförmåga i kombination med Preeras djuplodade kompetens inom styrningsfrågor.

Läs artikeln med Anders i GP: ”Utbildade tullspecialister ett växande framtidsyrke

Om Anders Nilsson

Anders arbetade på Handelshögskolan i Göteborg under närmare 17 år och drev bland annat ett tvåårigt internationellt mastersprogram på Handelshögskolan i Göteborg. Utbildningen utnämndes bland annat till Sveriges främsta spetsutbildning i entreprenörskap av Utbildningsdepartementet på grund av sin aktionsbaserade och näringslivskopplade pedagogik.

Anders har drivit Rethink AB i många år och arbetat med såväl stora som mindre verksamheter inom privat och offentlig sektor med innovations-, strategi- och transformationsfrågor. Han är certifierad Lego® Serious Play® Facilitator, Certifierad i Digital Transformation Framework samt är Certifierad Professionell coach och NLP Business Practitioner.