Fastighets- och stadsutveckling

stadsutveckling

Över hela världen flyttar människor till städer. Sverige är ett av de länder där urbaniseringen gått längst och det finns inga tecken på avmattning. Vi arbetar sedan länge med ett stort antal företag, organisationer och kommuner i projekt som berör frågor om stadsutveckling.

Urbaniseringen drivs till stor del av övergången från industri- till kunskaps- eller tjänstesamhälle och en långtgående specialisering. I konkurrensen om de största talangerna inom varje område har städernas storlek och den livskvalitet de erbjuder fått allt större betydelse. Kompetensen söker sig till orter där det finns möjligheter till såväl professionell som personlig utveckling. Det förutsätter en viss storlek. Städer har därför i allt större utsträckning kommit att konkurrera genom att erbjuda attraktiva stadsmiljöer. Liksom inom alla områden är målen rörliga och det enda som är konstant är förändringen.

Frågor som våra uppdrag berör är exempelvis:

  • Utveckling av arbetssätt och roller kring digitala byggmodeller
  • Strategi- och affärsutveckling för stadsutvecklingsbolag
  • Förstudie av nybyggnation för fastighetsbolag
  • Effektivisering av administrativa processer för stadsbyggnadskontor
  • Utveckling av budget och prognossystem för bostadsbolag
  • Strategi och process för hållbar stadsutveckling

Hur vi kan hjälpa dig?

My Ekrelius

my.ekrelius@preera.se

0708-43 90 33