Hälso- och Sjukvård

offentlig sektor

Vi stöttar hälso- och sjukvårdsorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen kan handla om alltifrån stärkt patientfokus till att göra processutveckling till en naturlig del av verksamheten.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning skapar större behov och minskade resurser och de ofta stora och komplexa organisationerna behöver kunna agera flexibelt i förhållande till behoven av omställningar. Ny forskning skapar nya behandlingsmetoder och terapier vilket också möjliggör mer vård. Patienternas kunskap och krav ökar. Vårdpersonalen behövs för patienten och all aktivitet som inte är direkt riktad till patienten behöver hanteras resurseffektivt. Vi menar att denna sammantagna bild ställer särskilda krav på förmågan att kunna arbeta parallellt med både helhets- och delperspektiv samt med såväl struktur- som kulturfrågor. Det kräver också framgångsrika metoder för att involvera många människor i de förändringar som ska genomföras.

Frågor som våra uppdrag berör är exempelvis:

  • Ökat kund-, patient- eller brukarfokus
  • Processledning som naturlig del av verksamheten
  • Etablerandet av ständiga förbättringar för ökat mod och innovation
  • Utveckling av gemensam värdegrund och värdebaserat styrsystem
  • Säkerställande av kvalitetsledning

Andreas Dencker

andreas.dencker@preera.se

0708 43 90 34