Offentlig service

skola

Vi har mångårig erfarenhet av utvecklingsfrågor inom offentlig service. Våra uppdragsgivare finns inom stat, regioner, landsting, kommuner och offentligt ägda bolag.

En skola i omställning, en allt äldre befolkning och ett behov av att bryta utanförskap och segregation innebär stora utmaningar för offentliga aktörer. Samtidigt ökar kraven på service, transparens och uppföljning. Dessutom innebär den tekniska utveckling nya informationsflöden och att antalet kanaler ständigt blir fler. Detta medför ett behov av att befinna sig ständig omställning och att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till förändringar i omvärlden.

Frågor som våra uppdrag berör är exempelvis:

  • Målsättning av verksamheter och etablering av  nya styrsystem
  • Framtagande av strategier för administrativ effektivitet
  • Införande av nya former för medborgardialog
  • Implementering av nya ekonomi- och uppföljningssystem
  • Utveckling av roller och ansvar för att skapa mer resurseffektiva organisationer

Hur kan vi hjälpa dig?

Fredric Holm

fredric.holm@preera.se

0708-43 90 96