Tillverkande industri

webb_tillverkande industri

Vi har en lång erfarenhet av att stötta tillverkande industri i samband med större förändringsprojekt. Våra uppdragsgivare är ofta internationella koncerner med global verksamhet och komplexa organisationer.

Den europeiska tillverkande industrin står under ett konstant förändringstryck orsakat av globaliseringen och teknisk utveckling. Standardisering och effektivisering av processer och flöden, omstruktureringar och samgåenden, outsourcing samt kapitalrationaliseringar är bara några av de områden där vi hjälper våra uppdragsgivare. Framgångsfaktorn är nästan alltid att få medarbetarna med sig och att vänja sig vid att förändringen är bestående. De företag vars medarbetare är bäst på förändring klarar sig också bäst i konkurrensen.

Frågor som våra uppdrag berör är exempelvis:

  • Analys av produkt- och lönsamhetsstruktur samt strategi för förändring
  • Design av outsourcingprocesser där hög grad av delaktighet säkerställer bestående förändring
  • Identifiering av ”best practice” inom standardiserade processer samt stöd i införandet av sådana arbetssätt
  • Översyn av inköpsprocesser för minskade inköpskostnader
  • Systemimplementering
  • Kommersialisering av innovationsprocesser

Hur kan vi hjälpa dig?

Anders Ekman

anders.ekman@preera.se

0708-43 90 48