Transport och logistik

story3

Vi har stor erfarenhet av uppdrag för aktörer inom transport och logistik. Uppdragsgivarna visar högt förtroende för Preera och många av kundrelationerna sträcker sig över lång tid.

Transport- och logistikbranschen står inför enorma utmaningar – globalt såväl som lokalt, men också möjligheter. Nya miljö- och hållbarhetsmål, förändrade konsumtionsmönster och en allt snabbare teknikutveckling medför ett stort omställningsbehov. Detta förstärks av förändrade informationsflöden och nya affärsmodeller. Samtidigt skapar förändringen utrymme för innovation. Vi bidrar till stärkt konkurrenskraft hos våra uppdragsgivare genom projekt som syftar till bestående effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Frågor som våra uppdrag berör är exempelvis:

  • Tankesmedja för fördubblad kollektivtrafik
  • Affärsplan med särskilt fokus på tillväxt och skarpare miljömål
  • Effektivare inköp genom ny organisationsmodell (Category Management)
  • Väl förankrad varumärkesplattform för att möta nya målgrupper

Hur kan vi hjälpa dig?

Hanna Tengelin

Hanna.Tengelin@preera.se

0708-43 90 57