Våra tjänsteområden

Vi arbetar med uppdragsgivare inom ett brett spektrum av branscher. Till varje projekt kombinerar vi erfarenheter, expertis och metodik från olika kompetensområden för att leda förändring på ett framgångsrikt sätt. Inget projekt är dock det andra likt. Vi adderar flera perspektiv i våra uppdrag genom bemanning med blandade team och strävar alltid efter att förenkla så långt det går utan att förlora helheten.

tjänsteområden_v2

Strategi- och affärsutveckling, exempel på uppdrag är:

 • Turn-around och återhämtningsplaner
 • Affärsmodellering, Business Model Canvas
 • Strategisk utveckling: varumärkesstrategi, försäljningsstrategi, marknadsstrategi
 • Strategisk analys: omvärldsanalys, benchmarking, marknadsanalys
 • Strategiska översyner
 • Hållbar affärsutveckling

Organisation- och processutveckling, exempel på uppdrag är:

 • Organisation: översyn, organisationsdesign, effektivisering, implementering, centralisering
 • Processorientering: kartläggning, utveckling och effektivisering, Lean, processledning
 • HR-funktion: strategisk kompetensförsörjning
 • Supply chain management
 • Shared service center: outsourcing, uppsättning, utveckling, effektivisering, servicekultur, kundfokusering

Systematiskt kulturarbete och ledarskap, exempel på uppdrag är:

 • Organisationskultur: kulturell transformation, utveckling och införande av värdegrund, kulturmätning och kulturutvärdering
 • Ledarskap: ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutveckling, teamträning och mötesutveckling, process- och dialogledarutbildning
 • Visionsarbete: visionsprocesser, intressentdialog och medborgardialog

Verksamhetsstyrning, exempel på uppdrag är:

 • Strategisk och operativ styrning
 • Ekonomifunktion: ekonomi- och redovisningsmodell, kostnads- och lönsamhetsanalys, processeffektivisering, planerings- och uppföljningsprocesser, internprissättning
 • Inköp: diagnos, modell, benchmark, category management, förhandling, rationalisering, upphandling, e-handel
 • Kostnadsrationalisering
 • Systemstöd och IT: strategisk IT/IS, beslutsstöd, kravställning, upphandling, implementering, systemintegration