Möta nya utmaningar

Vår tids utmaningar handlar i stor utsträckning om att världen blir allt mer global, konkurrensen intensivare, resurserna mer begränsade och kon­sekvenserna omfattar alla. Såväl lokala som internationella verksamheter delar samma verklighet. 

Förutsägbarheten i den nya världen ligger i att den är oförutsägbar. De nya utmaningarna kräver att förutsägbarhet och traditionell planering i traditionella organisationsformer ersätts av större förståelse av risk och osäkerhet. Det kräver nya former av samverkan, såväl inom organisationen som med dess omgivning. Det kräver också en förmåga att utgå från en större och meningsfull uppgift – att organisationen ser sin roll som möjliggörare för kunder, medarbetare, samhälle och aktieägare i ett ansvarsfullt och ömsesidigt värdeskapande arbete.

Vi tror att framtidens framgångsrika organisationer kommer att vara de som allra skickligast hanterar konsten att möta nya utmaningar.