Strategi, Struktur och Kultur

Vi har under många år samlat erfarenheter och utvecklat metoder för att effektivt driva förändringsarbete ihop med våra kunder. För att frigöra verksamheters fulla potential menar vi att både de hårda och de mjuka perspektiven behöver samverka. Det är inte antingen eller utan hur man låter kombinationen av strategi, struktur och kultur harmonisera.

1fc372946c0b98fb8d7f87d4c38ea83a_L

Strategin – En tydlig strategi handlar om att skapa gemensamma bilder av vart vi är på väg. Det inkluderar såväl en inspirerande vision som vägleder och en strategi som ger en tydlig målbild och riktning för beslut.

Strukturen – Strukturer som ger tydlighet, trygghet, samverkan samt ordning och reda är en viktig framgångsfaktor i alla större organisationer och företag. Detta kan beskrivas genom exempelvis framtagande av policies, system, regler och rutiner men genererar först ett värde när det finns en god förståelse för dess syfte och innebörd hos medarbetarna i organisationen.

Kulturen – Kultur handlar om hur människor tänker och förhåller sig till varandra, sig själva och skeenden runt omkring dem. I organisationen syns detta till exempel i värdegrunds-, ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor. Att aktivt arbeta med hur vi tänker, fattar beslut, kommunicerar och beter oss gentemot varandra är centralt för att genomföra lyckade förändringar.