Få det att hända

Du vill driva kundnytta, hållbar lönsamhet och tillväxt. Insiktsfulla analyser räcker inte. Vassa strategier räcker inte. Motivera medarbetare till prestation räcker inte. För att frigöra verksamhetens fulla potential i förändringsarbetet behöver både de hårda och de mjuka perspektiven samverka. Det är inte antingen eller – utan hur man låter kombinationen av strategi, struktur och kultur harmonisera.

För att skapa resultat idag som håller över tid behöver din verksamhet momentum och förmåga. Ledande företag och organisationer anlitar Preera för att utmana befintliga sanningar och addera expertis och erfarenhet från förändringsarbete i din eller andra branscher. Vi hjälper våra kunder att möta komplexa utmaningar av skiftande slag. Vi har specialiserat oss på att anpassa verktygslådan och arbetssätten till unika behov och förutsättningar. Vi levererar insiktsfulla analyser, utvecklar vassa strategier och engagerar medarbetare – och får det att hända på riktigt.

Preera har gedigen erfarenhet från att framgångsrikt ha arbetat med omfattande transformationer i såväl offentlig som privat sektor. Våra kunder vittnar om att genomförda förändringsprogram inte enbart uppnår de mål som initialt satts upp i programmens projektplan, utan de skapar även resultat i form av att organisationens egen kapacitet och förmåga att hantera kommande förändringsutmaningar ökar. Preera får människor att tänka och agera annorlunda när vi är där – och fortsätta göra det när vi gått därifrån.