02 november

Inkluderande och attraktiva arbetsplatser för alla generationer

25 oktober höll Preera och Volvo Group ett seminarium på Västsvenska Handelskammaren med tema Inkluderande och attraktiva arbetsplatser för alla generationer. Utgångspunkt för seminariet var Sverigestudien och i panelen satt  Charlotte Nordén, Charles Sinclair, Ulla Eriksson-Zetterquist, Peter Grönberg, Anastacia Simonchik och Håkan Ahlström.

Förra veckan blev Västsvenska Handelskammaren fullsatt när spännande samtal fördes på ämnet ”Inkluderande och attraktiva arbetsplatser för alla generationer”. Seminariet hölls av oss på Preera tillsammans med Volvo Group, och för er som inte kunde vara med har vi sammanställt några insikter från panelsamtalet och seminariet i stort.

Seminariet inleddes med att Sara Farnebo, VD på Preera, tillsammans med Peter Grönberg, chef för kultur- och organisationsutveckling på Volvokoncernen, presenterade tre insikter från Sverigestudien kring vad olika generationer värdesätter på sina arbetsplatser:

 1. Det var bättre förr – energiläckaget ökar i samtliga grupper men mest hos äldre
  1. Synen på ansvarstagande förändras:
  2. Yngre upplever att de behöver ta mer ansvar
 2. Äldre upplever att de behöver ta stort ansvar men önskar att de slapp
 3. Yngre värderar effektivitet och anpassningsbarhet istället för kreativitet

Efter den inledande presentationen var det dags för de sex paneldeltagarna att kliva upp på scen. Förutom Peter Grönberg deltog Charlotte Nordén, VD Cellbes, Charles Sinclair, VD och Head of employer branding Oddwork, Ulla Eriksson-Zetterquist, professor och föreståndare för Gothenburg Research Institute, Håkan Ahlström, stadsdirektör Mölndal Stad, och Anastacia Simonchik, innovationskonsult på Cybercom.

Med Ann Schurmann-Danell, konsult på Preera, som samtalsmoderator reflekterade de tillsammans kring olika generationers olika krav på jobbet och om det finns några generella framgångsfaktorer för att göra en arbetsplats attraktiv och inkluderande för alla generationer.

Ställer yngre generationer andra krav på jobbet än äldre?

 • Kulturen på arbetsplatserna har förändrats. För 20 år sedan rimmade jobb och arbetsplats med seriositet och allvar. Idag vill man ha kul på sin arbetsplats.
 • Men vad innebär egentligen att ”ha kul” på jobbet? Att skratta, umgås och fika på sin arbetsplats anses idag vara en hygienfaktor. Den yngre generationen finner glädje i sitt arbete genom att resa, stöta på nya utmanande situationer och möta inspirerande kollegor.
 • Synen på anställning har förändrats de senaste åren, särskilt hos den yngre generationen som är vana att byta jobb ofta och som nästan förväntas byta jobb var tredje år i syfte att få nya utmaningar.
 • Oavsett ålder eller bakgrund handlar det om individer som har olika behov och viljor.

Finns det några generella framgångsfaktorer för att göra en arbetsplats attraktiv och inkluderande för alla generationer?

 • Företag behöver anpassa sig till dagens talangmarknad som har tillgång till ett helt annat flöde av information än tidigare. Det är idag mycket lättare att hitta information om specifika företag, deras kultur och deras medarbetare. Liksom Airbnb-uthyrare är beroende av positiva recensioner, är företag beroende av positiva kommentarer och ambassadörer för att kunna locka nya medarbetare.
 • Vi behöver prata mer om kollektiv intelligens. Ju högre mångfald i en grupp (dvs spridning av faktorer såsom ålder, kön, etnicitet, bakgrund etc) desto högre blir den kollektiva intelligensen. Därför blir en inkluderande och mångfaldsfrämjande kultur på arbetsplatsen en förutsättning för att öka arbetsplatsens kollektiva intelligens.
 • I en trygg arbetsmiljö minimeras förekomsten av osäkerhet, förvirring och ”oskrivna regler”. För att åstadkomma detta behöver organisationer tydliggöra ”vad som gäller” på arbetsplatsen, vilka förväntningar som finns mellan chefer och medarbetare osv. Som ledare blir det viktigt att visa på tillgänglighet och öppenhet för dialog.
 • Organisationer som tydliggör och kommunicerar syftet med varför de finns och vad de gör triggar nyfikenheten hos potentiella medarbetare. Talanger är på jakt efter organisationer som gör något meningsfullt och som är tydliga med varför de gör det.

 

Kontakt

Sara Farnebo

Kontakta Sara för att få veta mer om hur vi på Preera hjälper våra kunder att skapa attraktiva arbetsplatser.

Ring +46 (0)70-843 90 68