Believe in better

maria_cropped

Vi ser oss själva som managementkonsulter med starka värderingar. Vi har en övertygelse som visar sig i sättet vi förhåller oss till varandra, våra kunder och samhället vi lever i. Vi har sammanfattat dessa tankar i ett manifest.

Vi är inte som andra managementkonsulter.Vi möter vår tids utmaningar på ett annorlunda sätt.

Vi gör skillnad på riktigt. Vi skapar varaktiga förändringar.

Vi tar förändringsaspekterna på större allvar än andra. Vi kliver av förändringsprocessen senare än andra.

Vi stöttar ledningar att visa ägarskap och riktning. Vi bjuder in de som berörs av förändringarna att vara med och skapa resultatet. Vi inser att nya beteendemönster aldrig kan beslutas fram.

Vi fokuserar inte ensidigt på analys, utan lägger lika stor vikt vid genomförande. Vi fokuserar inte ensidigt på vinst, inte heller är vi idealister.

Vi strävar mot en hållbar utveckling i alla våra uppdrag. Vi brinner för att våra uppdragsgivare skall nå framgång. Vi brinner för att vi själva skall nå framgång.

Vi är medvetna om att världen är stadd i evig förändring. Vi är medvetna om att var och en av oss är stadd i evig förändring.

Vi är inte rädda att betraktas som obekväma. Vi är inte rädda att betraktas som medkännande.

Vi glömmer aldrig människan, varken den innanför eller utanför de egna väggarna.

Vi glömmer aldrig att verka för en bättre värld, varken den innanför eller utanför de egna väggarna.

//

Vi tvekar inte att citera sedan länge avlidna danska filosofer.*

Vi tvekar inte att citera vår egen tids klarsynta ikoner.**

* ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, hjälper det inte att jag kan mer och vet mer.”  (Søren Kierkegaard)

** ”Money can run out, but talent is forever.” (Lady Gaga)

Ladda ner:
Preeras manifest