Vi gillar

Vi verkar i ett nätverk av individer och organisationer som vi på olika sätt tycker berikar och driver utvecklingen framåt. Några av dessa har vi förmånen att stödja samarbeta med i deras viktiga arbete.
HungerprojektetHungerprojektet 
Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda. Vår modell är enkel: den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.
Not for sale ale Not For Sale Ale
A modern pale ale in the fight for freedom. “We want Not For Sale Ale to produce as much positive impact as an ale and an ale brewing company possibly can. And we would like you to be part of this quest.” – Ulf Stenerhag, Founder and CEO of Not For Sale Ale AB
 
mod_logoMOD Mer Organdonation
Mer organdonation är en organisation som kämpar för alla som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.
 
FaktumTidningen Faktum
Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Faktum arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap.
msf-logo2Läkare utan gränser
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
csrvastPreera är medlemmar i CSR Västsverige
CSR Västsverige verkar för goda synergier mellan affärer och samhällsansvar. Som knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete är vår ambition hög. Vi arbetar för att våra medlemmar och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och hållbar utveckling.
Situation StockholmSituation Sthlm
Tidningen säljs av hemlösa personer i Stockholm, men Situation Stockholm driver också en social verksamhet vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om rådgivning, stöd i kontakt med myndigheter eller andra jobb. ”Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 68 sidor varje månad, 12 gånger om året, i snart tjugo år…”
World Values Day
World Values Day är en mötesplats mellan dagens och framtidens ledare. I centrum står samtalet om varför vi gör det vi gör. Det är en upplevelsebaserad dag där deltagarna, med utgångspunkt i sina värderingar, får en bättre självinsikt och ett sunt förhållningssätt till sin omvärld.
Centrum för Affärssystem
Centrum för Affärssystem (CFA), Göteborgs universitet, invigdes 2005 som en av Handelshögskolans strategiska satsningar. CFA har till uppgift att stödja forskning och utbildning, samt att agera mötesplats för näringsliv och akademi och bedriva uppdragsutbildning.
 
Göteborgs Räddningsmission
Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. I Göteborg möter vi varje dag vuxna och barn som lever i olika typer av social utsatthet och som på olika sätt kämpar för sin rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission kommer Preera under 2015 driva ett pro bono utvecklingsarbete för den interna organisationen.