"Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.”

Tomas Tranströmer

Tro på något bättre

På Preera drivs vi av en idé: Believe in better. Tron på bättre relationer mellan människor. Tron på bättre arbetsplatser och organisationer, på bättre samhällen och en bättre framtid. Låter det naivt? Det tycker inte vi.

Mod att förändras

Det krävs mod för att våga arbeta för en bättre framtid. Det krävs mod för att skapa verklig och varaktig förändring. Och det är det vi brinner för att göra tillsammans med våra kunder – att skapa verklig förändring.
I vårt manifest säger vi att: ”vi glömmer aldrig människan […] vi glömmer aldrig att verka för en bättre värld.” Vi tror på människan. På människans kraft att förändra och förändras till det bättre. Det är detta som är kärnan i Preeras förhållningssätt. Och det är därför vi finns. För att stötta ledare att frigöra potentialen hos människor, skapa hållbara organisationer och för att bidra med förändringskraft i samhället. Tillsammans strävar vi mot något bättre.

Kraft att förflytta

Med förändringsledningskompetens som är starkt förankrad i modern forskning om organisationskultur och systemförändring stöttar vi våra uppdragsgivare att finna nya vägar. Tillit, transparens och visualisering står i fokus och bildar viktiga grundpelare för hur vi arbetar med ledarskapet och organisationskulturen.

Med en processmodell som möter kraven på allt snabbare omställningar och agila arbetsmetoder märker våra uppdragsgivare effekten av att arbeta med oss redan från start. Vårt medskapande arbetssätt skapar mod att testa och kapacitet att lära. Genom att skapa engagemang och kraft för förflyttning i alla våra uppdrag börjar människor tänka och agera annorlunda när vi är där. Och fortsätter göra det när vi lämnat.

Vårt manifest

På Preera får alla bidra och påverka. Tillsammans med oss kan våra kunder göra skillnad på riktigt. Här har vi sammanfattat vår kultur i ett manifest.

Jag vill läsa Preeras manifest.

Hur det började

År 1997 rivstartade Preera i hjärtat av Göteborg. Grundarna var konsulter som hade fått nog av branschens tunnelseende och suboptimering. De ville prova något nytt, något som inspirerade, engagerade och samtidigt gav verklig effekt.

”Innan du satsar framåt, konsultera någon som ser hela bilden”, stod det på det nystartade Preeras hemsida. ”Involvera och lyssna, lyssna, lyssna”.

Preera har därefter utvecklat innovativa metoder och en omfattande verktygslåda för att bedriva förändringsarbeten. Ett systembaserat och holistiskt synsätt ser vi som viktiga utgångspunkter i alla arbeten. Involvering och medskapande som centrala tillvägagångssätt för att lyckas. Preera var en av de första managementkonsultbyråerna i Sverige att ta organisationskulturen på stort allvar i alla typer av konsultuppdrag. I flera avseenden var vi före vår era. En position vi fortsätter ta.

Inte bara konsult utan en partner

Vi vill vara inspirerande att jobba med. Och enkla att prata med. Återkommande uppdragsgivare säger att just vårt lättillgängliga och engagerande förhållningssätt är något de uppskattar. Att förställa sig är inte vår grej helt enkelt.

Vi delar gärna med oss av våra insikter, kunskaper och metoder – allt för att våra kunder också ska bli stärkta i att själva driva egna förändringsresor. För det enda vi med säkerhet kan veta – det är att förändring består.

Att arbeta som partners innebär också att vi alltid arbetar tillsammans med och inte bara för våra kunder. Och att allt vi gör handlar om att skapa faktisk skillnad och vara en positiv förändringskraft för våra kunders kunder eller invånare. Först när de märker skillnaden har vi lyckats med vårt uppdrag att skapa något bättre.

Believe in Better.

Ansvarsfullt företagande

Det ansvarsfulla företagandet är och har alltid varit en viktig utgångspunkt i allt vi gör. Både i arbetet tillsammans med våra kunder och hos oss själva. Vi har ett miljöledningssystem och utmanar ständigt oss själva för att bli bättre.

Jag vill läsa Preeras hållbarhetspolicy