"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår."

Sören Kirkegaard

Förändrat fokus skapar hållbarhet.

Preera är en managementkonsultbyrå med kontor i Göteborg och Stockholm och förändringsuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Över 20 år av att utmana en traditionell konsultbransch och att aldrig ge vika för vår genuina tro på människan har lett oss hit. Preera består av ett 40-tal medarbetare och samarbetare med både stor lyhördhet och nischad expertis.

Vi erbjuder djup konsultexpertis och en bred mix av profiler inom våra olika tjänster för organisationsutveckling. Under vårt tak förenas civilekonomer, ingenjörer, statsvetare, beteendevetare, systemvetare – alla med mix av olika erfarenheter från till exempel ledande positioner i linjeverksamhet, forskning inom organisationsfältet, ansvarsroller i idéburen verksamhet eller tidigare andra konsulterfarenheter. Men gemensamt för oss alla – oavsett bakgrund eller erfarenhet – är en gemensam övertygelse om att framgångsrika förändringsarbeten kräver ett holistiskt synsätt. Ett synsätt som förenar såväl strategi som kultur och struktur för att skapa riktning. Som bejakar synen på organisationen som ett levande system i ständig utveckling. Som tar utgångspunkt i ett tydligt och engagerande syfte. Och som tror på människors kraft att åstadkomma förändringar.

Vi drivs av lust. Lusten att tillsammans med våra kunder utforska organisationers utmaningar och möjligheter. Vi drivs också av att åstadkomma verklig förbättring och förflyttning. Vi stöttar våra kunder i att både hitta riktning och skapa den energi som krävs för att förflytta sig. Och många uppdragsgivare säger att det är just därför de väljer att komma tillbaka till oss. För att vi vågar utmana organisationer att ta tag i rotorsakerna till problem, och samtidigt finner de möjligheter som finns för att göra annorlunda. För att vi vågar vara medkännande och obekväma på samma gång.

För att vi inte bara sätter våra kunder i fokus; vi sätter också människorna i fokus.

Kontakta våra medarbetare

Skicka ett meddelande

Till våra medarbetare

Följ oss på sociala medier

Chefsstudien

Hur leds organisationer som i större utsträckning än andra når uppsatta mål? Och vad kommer att krävas av morgondagens chefer och ledare? Chefsstudien 2017 svarar på dessa frågor och fler och vi vill dela vår kunskap med dig. Ladda ner studien idag!

Läs Chefsstudien 2017

Sverigestudien

Kunskaper om värderingar hjälper oss att fatta mer medvetna och därför klokare beslut. För individ, organisation och samhälle. Preera är initiativtagare till Sverigestudien som genomförs tillsammans med AB Volvo och SKL. 2018 års data finns på sverigestudien.se.

Läs insikterna valåret 2018

"Preera är träffsäkra på att bidra med nya perspektiv till vår verksamhet. De säger inte nödvändigtvis alltid det vi vill höra, men förmedlar det vi verkligen behöver höra på ett både uppriktigt och ödmjukt sätt.” (VD, mötesindustrin)