21 september

Reflektioner från Almedalen: ”Vad kännetecknar attraktiva arbetsgivare?”

Nu har det snart gått tre månader sedan Almedalsveckan 2018 men frågan om attraktiva arbetsplatser är fortfarande glödande het. Läs reflektioner från Almedalen och om Preras kommande event med Volvokoncernen den 25 oktober.

En sval men solig tisdagsmorgon i Almedalen var det dags för seminarium. Efter en hemtrevlig frukost på ett närliggande bageri passerade vi portarna in till mitten av Visby där det nu var dags att förbereda morgonens seminarium med ämnet ”Vad kännetecknar attraktiva arbetsgivare? – Det här värdesätter svenskarna på sina arbetsplatser”. Till vårt förfogande hade vi en underbar trädgård med ståbord för våra talare och framför den rader med stolar. Det visade sig snart att seminariet skulle bli välbesökt och med bara några minuter kvar till start fick vi bråttom att fylla på med fler stolar till alla som kom.

Seminariet inleddes med att Sandra Zätterström, Sverigestudiens projektledare, presenterade ett antal sammanfattade insikter från Sverigestudien 2018. Efter den inledande presentationen fick publiken tillfälle att prata med varandra om vad de tyckte var mest utmärkande bland årets insikter. Därefter klev två ledarprofiler upp på scenen: Malin Aronsson, kommundirektör för Gislaveds kommun och utsedd till årets offentliga ledare 2018 av Dagens Samhälle, och Peter Grönberg, chef för kultur- och organisationsutveckling på Volvokoncernen. Tillsammans med Preeras VD Sara Farnebo reflekterade de gemensamt kring hur svenskarna har det på jobbet och kring bilden av drömarbetsplatsen. Även publiken fick tillfälle att diskutera frågorna sinsemellan.

Alltmer positiv syn på våra arbetsplatser

 • Den svenska arbetsplatsen präglas av lagarbete och kostnadsjakt (dessa två ord har sedan länge legat i topp när svenskarna beskriver vilka värderingar som präglar den egna arbetsplatsen, se trender här).
 • Mätningen visar att vi ser allt mer positivt på våra arbetsplatser. Av de ord som väljs för att beskriva arbetsplatsen har allt färre en begränsande/negativ klang.
 • Den största förändringen i 2018 års undersökning är att ordet engagemang har petat ner ansvar från topp 3. Även begreppet att göra skillnad/något meningsfullt har klättrat en bit ner på listan.
 • Högkonjunkturen verkar också påverka vilka ord som svenskarna väljer när de beskriver sina arbetsplatser. Detta tar sig till exempel uttryck i att ordet arbetslöshet inte väljs av lika många personer, samtidigt som viljan till att ha balans mellan hem och arbete och fokus på hälsa väljs av allt fler.

Endast små förändringar i vår bild av drömarbetsplatsen

 • När det gäller värderingar som vi önskar präglade våra arbetsplatser toppas listan av anställdas hälsa, balans hem/arbete, humor/glädje, lagarbete samt erkännande av anställda. Dessa ord tyder på ett relativt introvert fokus (att jämföra med andra länder där till exempel det mer extroverta ordet kundfokus är mer vanligt förekommande). Denna önskelista har inte förändrats särskilt mycket över tid (se trender här).
 • Den stora klättraren under senare år är balans hem/arbete.
 • Lite längre ner på listan klättrar även kvalitet och jämlikhet.
 • De värderingar som färre väljer är främst ansvar och positiv attityd.

Sammanfattningsvis verkar vi trivas rätt bra på jobbet men vi önskar ett större fokus på att se till hela individen och dess behov, såväl på jobbet som på fritiden.

Efter detta första reflektionspass anslöt ytterligare två ledarprofiler på scenen: Sofie Bergdahl, VD på Lunicore i Lund som är ett av nordens största studentdrivna konsultbolag, och Lonis Hamaili, styrelsemedlem i World Values Initiative som är en studentdriven organisation och plattform där dagens och morgondagens ledare möts och får kunskap om personlig utveckling genom värderingar. Under ledning av Sandra Zätterström reflekterade alla fyra kring ungas perspektiv på arbetsplatsen och kring likheter och skillnader mellan offentlig och privat sektor.

Ungas perspektiv på arbetsplatsen sticker ut

 • Ett ord som sticker ut är jämlikhet, vilket bland unga ligger högt på listan över både nuvarande och önskade värderingar när de tittar på arbetsplatsen.
 • De unga respondenterna väljer också i högre grad ord som göra skillnad/något meningsfullt, både när de talar om arbetsplatsen och om samhället i stort.
 • Respekt är ytterligare en värdering som sticker ut bland yngre; ett spännande ord som kan ha många innebörder.
 • Unga tycks dessutom ha en mer nyanserad, eller rentav positiv, bild av samhället än de äldre respondentgrupperna. De unga betonar också i högre utsträckning än andra samhällsorienterade värderingar.

Årets resultat visar att det finns stora skillnader mellan offentlig och privat sektor

 • Oavsett om man jobbar i privat eller offentlig sektor önskar man samma värden på arbetsplatsen (anställdas hälsa, balans hem/arbete, humor/glädje, lagarbete samt erkännande av anställda). Men anställda i privat sektor anser att deras arbetsplats ligger nära den önskade bilden, medan anställda i offentlig sektor ser större skillnader mellan det nuvarande och det önskade läget.
 • Inom privat sektor är fyra av fem toppord gemensamma för nuvarande och önskad kultur på arbetsplatsen; kulturen präglas alltså i stort sett av de värderingar som medarbetarna önskar att den ska präglas av.
 • Inom offentlig sektor är lagarbete det enda ordet som finns med i både nuvarande och önskad kultur.
 • Dessutom finns oroande tendenser som att förvirring ökar inom offentlig men inte privat sektor.
 • I privat sektor är man väldigt fokuserad på positiva organisationsorienterade värderingar…
 • … men i offentlig sektor ligger fokus snarare på negativa organisationsorienterade värderingar såsom byråkrati, hierarki, kortsiktighet, förvirring och kostnadsjakt.

(Om du vill fördjupa dig mer i årets insikter kan du läsa om dem här: Insikter Sverigestudien 2018).

Seminariet avslutades halv tolv, men det var tydligt att samtalen bland publiken och deltagarna inte skulle sluta i första taget. Sandra Zätterström, projektledare för Sverigestudien, fick svara på några frågor om hennes upplevelse av seminariet och Almedalsveckan:

Hur upplevde du Almedalen i år?
Trots att det var valår tyckte jag att det var förhållandevis lugnt under årets Almedalsvecka.

Hur upplevde du eventet?
Det var kul att så många kom. Vi räknade till nånstans runt 130 personer i publiken. Jag är också väldigt nöjd med att vi fick igång bra samtal i publiken och att det fanns utrymme för deltagarna att reflektera tillsammans. Vi hade riktigt spännande personer på scen och jag tror att åhörarna fick med sig flera intressanta perspektiv, inte minst från Malin Aronsson som inspirerade med sitt ledarskap och engagemang.

Hur har tankarna gått sedan seminariet?
Det märktes att det var ett relevant och hett tema som vi valt och vi började genast fundera över hur vi kunde följa upp eventet här på hemmaplan i Göteborg. Preera och Volvokoncernen kommer därför bjuda in till ett gemensamt event torsdagen den 25 oktober på det övergripande temat ”Inkluderande och attraktiva arbetsmiljöer för alla generationer”. Exempel på frågeställningar som kommer behandlas är:

 • Vad värdesätter olika generationer på arbetsplatsen?
 • Vilka krav ställs på ledare att hantera olika generationers förväntningar på arbetsgivaren?
 • Finns det några generella framgångsfaktorer för att skapa en attraktiv arbetsmiljö som går hem oavsett ålder?

Jag kan redan nu avslöja att vi kommer ha några riktigt intressanta personer på scen…

Eventet kommer gå av stapeln klockan 16:00-17:30 på Västsvenska Handelskammaren (Parkgatan 49) i Göteborg och den som är intresserad får gärna anmäla sitt intresse till info@preera.se

Kontakt

Sandra Zätterström

Kontakta gärna Sverigestudiens projektledare Sandra Zätterström för att få veta mer om Sverigestudien och om kommande event.

Ring +46 (0)70-843 90 88