05 mars

Stadsbyggnad med människan i fokus

I senaste utgåvan av tidningen Stadsbyggnad skriver Preeras My Ekrelius om hur stadens strukturella förändringar ställer krav på nya sätt att samverka.

Göteborg expanderar med många nya byggnadsprojekt och infrastrukturprojektet. Så hur planerar och bygger vi gemensamt en stad med fokus på göteborgarnas bästa? My Ekrelius, managementkonsult på Preera, reflekterar tillsammans med Lisa Kallmér från fastighetskontoret, Göteborgs Stad, kring vilka viktiga arbetssätt och verktyg som behöver tas fram.

Två inriktningar som blir belysta i artikeln är en gemensam exploateringsprocess för stadens tekniska förvaltningar och ett projektorienterat arbetssätt i exploateringsverksamheten.

Läs hela artikeln här: https://stadsbyggnad.org/tidning/stadsbyggnad-nr1-2019/

Kontakt

My Ekrelius

Vill du veta mer om stadsbyggnad och vad Preera kan hjälpa din organisation med? My svarar gärna på dina frågor och bollar idéer!

Ring +46 (0)70-843 90 33