25 maj

Sverigestudien 2013 lanserad

Sverigestudien är en årlig kartläggning av svenskarnas värderingar och attityder, i samhället och på arbetsplatsen. Sverigestudien vill synliggöra dessa utifrån övertygelsen att människor med kunskap om sina värderingar fattar klokare beslut. Sverigestudien är ett initiativ från de fristående aktörerna Preera, Skandia, Volvo IT och Sveriges Kommuner och Landsting.

Årets studie finns nu tillgänglig för nedladdning på

www.sverigestudien.se