06 december

Unga om Sverigestudien #3

Preera besökte UF-mässan för att få höra ungas perspektiv om Sverigestudien och där sprang vi på Charlotta från What’s up anderson!

Att passera en person som bär en T-shirt med bild på en avklädd sexualiserad kvinna, är tyvärr vardagsmat här i Sverige. En vanlig syn som allt oftare fått oss att stanna upp och tänka till. Motiven på objektifierade kvinnor representerar en förlegad kvinnosyn och med denna företeelse som utgångspunkt blev det tydligt för oss var det fanns en möjlighet på marknaden. Vi som ligger bakom företaget visste från början att vi vill hålla på med något som bidrar till samhället och finnas där den nytänkande rörelsen är. Vi vill kombinera moderna åsikter med modernt designade plagg. I vårt samhälle som är otroligt positivt inställt till jämställdhet mellan kön och olika etniciteter ur ett internationellt perspektiv, finns det fortfarande motsägelsefulla orättvisor. Det är dessa vi vill belysa med en ny approach. Vi vill ta plats i det tomrum som finns på den svenska klädmarknaden genom estetisk attraktivitet och ett förtroende för att en bild säger mer än tusen ord.

Genom våra motiv exemplifierar vi naturliga situationer som utan vetenskaplig uppbackning ses som kontroversiella. Vi tror starkt på att åskådare är mer mottagliga till förändring av tankesätt när de får tolka och reflektera själva. What’s up anderson vill inspirera fler företag och människor till att ta ställning och öka insikten om att aktivism inte behöver vara radikal. På samma sätt som att det inte är negativt eller jobbigt att ha en åsikt.

Besök What’s up anderson här: https://www.instagram.com/whatsupanderson/

Och köp deras häftiga t-shirtar här: https://whatsupanderson.wixsite.com/whatsup/shop