11 maj

Vår syn på digital transformation

Framtidssäkrade organisationer? Finns det ens sådana?

Vi på Preera har en vision om mer frigjord potential och utåtriktade organisationer till nytta för världen. Att kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar handlar om mänsklig beredskap och kapacitet snarare än om implementerade metoder och verktyg. Digital transformation är på alla läppar idag, men vad handlar det om – egentligen?

Preera har tillsammans med våra kunder under många år genomfört projekt kopplade till deras digitala förändringsresa. Våra lärdomar från dessa arbeten har gjort oss övertygade om att en lyckad digitalisering handlar om långt mycket mer än nya teknologier eller digitala verktyg. Framgång kan egentligen bara nås om förändringen samtidigt drivs med ett stort fokus på människan och våra drivkrafter till att åstadkomma förändring – Preeras spetsområde sedan mer än 20 år tillbaka.

I grunden handlar det om att den kulturella förflyttningen måste göras tillsammans och parallellt med strukturförflyttningen. Endast då går det att på riktigt få utväxling på investerade resurser, kompetenser och nå uppsatta mål. När vi på Preera stöttar våra kunder i deras digitala förändringsresa fokuserar vi därför alltid lika mycket på beteenden och förhållningssätt som på andra frågor som rör den organisatoriska styrningen.

Nedan sammanfattar vi fyra centrala lärdomar kring hur vi på Preera ser på digital transformation och digitalt förändringsarbete;

Kundinsikt ger självinsikt

Inga organisationer kan längre ducka för förväntningarna på att de ska vara kundorienterade på riktigt. Utveckling måste därför alltid ske med kundupplevelsen i fokus – där kunden kan röra sig sömlöst mellan olika digitala eller analoga kanaler utifrån egna behov.

Samlat grepp ger effekt

Organisationer behöver gå från att satsa digitalt till att leva digitalt. Framgång nås snarare genom en god balans där organisationer klarar att kombinera analoga och digitala mervärden, än genom att vara extremt bra på antingen det ena eller andra perspektivet.

Modigt ledarskap ger hållbar förändring

Förändringstakten är hög och för att möta vår tids största möjlighet krävs ett tydligt, modigt och värderingsbaserat ledarskap där riktning såväl som syfte är tydligt.

Kultur slår teknik

Att ”kultur slår strategi” är ett vedertaget begrepp vid det är laget. Men där vill vi gärna lägga till att kultur även slår teknik. För det är bara människorna i organisationen som på riktigt kan skapa förutsättningar för framgång. Kraften måste idag alltmer läggas på att skapa en kultur som hyllar prövande förhållningssätt där människor vågar misslyckas och vågar testa sig fram.

Nyfiken på hur Preera kan stötta din organisation med digital omställning?

Kontakta Andreas Dencker på 0708 43 90 34 eller andreas.dencker@preera.se