Hjärnfonden stöttar livsviktig forskning

Istället för att ge gåvor eller som tack vid olika former av samarbeten väljer Preera att skänka bidrag till Hjärnfonden. Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Stiftelsens mål är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning.

Här kan du läsa mer om det viktiga arbete som Hjärnfonden bedriver.