Barrett Values Centre hjälper till att synliggöra värderingar

Preera har ett nära samarbete med Barrett Values Centre sedan flera år tillbaka. Richard Barrett som är organisationens grundare har utvecklat ett verktyg som stöttar organisationer och ledare att medvetandegöra rådande och önskade värderingar. Verktyget kallas CTT – Cultural Transformation Tools – och det används idag används världen över för att skapa mer värderingsdrivna företag och organisationer. Det innebär att det hos Barrett Values Centre idag finns en kunskapsbank med data kring värderingar i över 6000 organisationer och hos 3000 ledare i 94 länder.

Flera av Preeras konsulter är certifierade användare av verktyget CTT och genom vårt samarbete med Barrett Values Centre kan vi även tillhandahålla utbildningar i verktyget för de som själva önskar bli certifierade användare.

Varje år genomför Preera Sverigestudien tillsammans med Volvo och SKL och där är Barrett Values Centre också en viktig samarbetspartner. Sverigestudien är Sveriges största värderingsmätning av sitt slag och för att genomföra den används verktyget CTT.

Det går att läsa mer om Barrett Values Centre här.