26 februari

Digital kunskap viktigt för morgondagens tullspecialister

Med hot om Brexit, nya lagstiftningar och ökade krav på digitalisering är tullhantering för företag och organisationer mer aktuellt än någonsin. Anders Nilsson, ägare av Rethink AB och samarbetspartner till Preera, har varit med och designat YH-utbildningen Tullspecialist, som nu examinerat sina första studenter.

– Det är en spännande bransch, där digitaliseringen är oerhört central. Företag behöver nya digitala lösningar samtidigt som de behöver både tänka och agera mer nyskapande utifrån ett tullhanteringsperspektiv. Detta för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, säger Anders Nilsson, ägare av Rethink AB.