28 november

Preera medverkar på Västsvenska Handelskammarens seminarium 4 december

Alla organisationer är inne i en digital transformation vare sig de är medvetna om det eller inte. Men det är lätt att gå vilse genom att enbart fokusera på teknologi.

Med digital transformation menar vi att omställningen omfattar långt mycket mer än nya teknologier eller digitala verktyg. Det handlar om att framtidssäkra verksamheten genom att dra nytta av möjligheterna med digitaliseringen och fortsätta vara relevanta en digital värld. Att surfa på vågen.

För att kunna genomföra den digitala transformationen och dra nytta av digitaliseringen behövs ett helhetsgrepp över förändringen, och insikt om att den påverkar alla delar av organisationen.

Det handlar om att lyfta blicken och se digitalisering i ett helhetsperspektiv, snarare än exempelvis ett IT- eller kommunikationsprojekt.

Metodiken som Preera utgår från består av tre faser:

  • I den första fasen hjälper vi er att förstå digital mognad
  • Nästa fas handlar om att beskriva det framtida önskade läget (digital destination) och när ni ska nå det
  • Den tredje och sista fasen går ut på att sammanställa aktiviteter och initiativ i en transformationsplan

Läs mer om seminariet här: https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/kalender/seminarium-immersiva-teknologier-ar-vr-4-dec-20192/

Kontakt

Cecilia Edebo

Vill du veta mer om hur Preera kan stötta er i digital transformation? Kontakta Cecilia Edebo.

Ring +46 (0)70-511 05 90