06 november

Ett effektivt beslutsfattande som baseras på relevant information om verksamheten

Den fjärde av fem insikter om framgångsrika organisationer. Resultat från Chefsstudien 2017.