23 januari

Förändrad, förenklad och mer automatiserad ägarrapportering för Din Bil Sverige AB

Din Bil Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Porsche Holding GmbH vilket medför en månadsvis ekonomisk koncernrapportering till ägarbolaget. Din Bil önskade omarbeta sin rapporteringslösning i Hypergene för att förbättra kvaliteten och bli effektivare i rapporteringen. För att uppnå detta krävdes nya dimensioner i huvudboken, nya integrationer och förändrade affärsregler för översättning till moderbolagets rapporteringsbegrepp.

Kontakt

David Svahn

Kontakta David om du är nyfiken på att höra mer om på vilket sätt Preera kan vara ett stöd inom digitalisering och optimering av stödprocesser.

Ring +46 708 43 90 89