03 maj

Frukostseminarium om portföljstyrning i stadsutveckling 24 maj

Hur kan kommunen skapa sig en bättre helhetsbild av stadsutvecklingsarbetet och göra kloka prioriteringar som skapar bästa möjliga resultat för samhället med de resurser som finns?

Kontakt

Maria Wikman

Vill det veta mer om seminariet eller ämnet? Kontakta gärna Maria!

Ring +46 (0)70-843 90 58