03 maj

Frukostseminarium om portföljstyrning i stadsutveckling 24 maj

Hur kan kommunen skapa sig en bättre helhetsbild av stadsutvecklingsarbetet och göra kloka prioriteringar som skapar bästa möjliga resultat för samhället med de resurser som finns?

Med fortsatt urbanisering, ökande behov av infrastruktursatsningar och effektiviseringskrav upplever många kommuner idag utmaningar i att realisera de mål som satts upp för samhällets långsiktiga utveckling. 

En klok portföljstyrning skapar förutsättningar för helhetstänk, lärande mellan projekt och effektivitet i resursplanering. Metodiken underlättar samordning av behov i komplexa situationer med många intressenter. Genom portföljstyrning visualiseras pågående utveckling och hur olika projekt hänger samman samtidigt som det blir enklare att göra prioriteringar här och nu.

Preera berättar mer om arbetssättet och bjuder in till gemensam dialog utifrån vad vi lärt oss när vi stöttat kommuner i Göteborgs- och Stockholmsregionen att införa portföljstyrning för samhällsbyggnadsarbetet.  Vi tror att du som ansvarar för eller arbetar med kommunal fysisk planering och byggnation kommer få extra stor behållning av detta seminarium.

Välkommen till Järntorget 2 i Göteborg fredagen den 24 maj kl 08:00-08.45. Frukost serveras från kl 07:30. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan här.

Begränsat antal platser.

Kontakt

Maria Wikman

Vill det veta mer om seminariet eller ämnet? Kontakta gärna Maria!

Ring +46 (0)70-843 90 58