10 mars

Göran Carstedt ny gästprofessor på Handelshögskolan