09 oktober

Hej Joel, ny på Preera!

Till Preeras senaste nytillskott, Joel Wetterberg, säger vi ett samfällt: hej och varmt välkommen!

Kontakt

Joel Wetterberg

Vill du veta mer om Joel och hans kompetensområden? Skicka ett mail eller slå en signal!

Ring +46 (0)70-843 90 30