13 september

Hej och välkommen Mattias Norling

Vi är mycket glada att efter sommaren få välkomna Mattias Norling till Preera. Med en lång bakgrund som verksamhetsutvecklare och konsult har han byggt upp en bred kunskap om olika kärnverksamheter och därtill specialistkunskap kring metoder för utredningsarbete, analys, förändring och utveckling.

Mattias har jobbat i drygt 15 år med offentliga organisationer, både som konsult och som anställd. Som han själv uttrycker det har det gett honom den djupaste respekt för värdet av och utmaningarna i förverkligandet av folkets vilja. Att möta engagemanget för det offentliga uppdraget i kommuner och regioner är för honom en glädje.

Han har lång erfarenhet av utvärdering och organisationsöversyner, och på senare år har digitalisering och förändringsledning varit i fokus då han jobbat med Göteborgs stads tjänste- och IT-utveckling. Där har han varit ansvarig för att initiera och driva utvecklingsprojekt.

Mattias drivs av möjligheten att påverka organisationer och medarbetare i ständiga förbättringar. Inte bara i dom stora revolutionerande omvälvningarna utan också genom att bidra till förutsättningar för små steg av ständiga förbättringar.

”Jag ser fram emot att jobba i ett sammanhang där vi bidrar till utvecklingen av samhället. Särskilt inom områdena som berör visionsarbeten, förändringsledning och nyttorealisering, digitalisering och organisationsutveckling.”

Välkommen Mattias!