15 december

Johan Åkesson förklarar Preeras syn på styrning