Förändrad, förenklad och mer automatiserad ägarrapportering för Din Bil Sverige AB

Kontakt

David Svahn

Kontakta David om du är nyfiken på att höra mer om på vilket sätt Preera kan vara ett stöd inom digitalisering och optimering av stödprocesser.
Ring +46 708 43 90 89

"Vår erfarenhet säger oss att för att få verklig effekt av en förändring räcker det inte att ta fram en lösning som fungerar rent tekniskt om de som ska utnyttja den inte är väl insatta i hur den fungerar."