LärOlika skapar möten för lärande

LärOlika är en utbildning och ett ledarprogram med fokus på att förena människor från olika bakgrunder och med olika perspektiv. Under programmets olika träffar möts personer i olika åldrar och med olika intressen, erfarenheter och bakgrunder för att samtala och delta i gemensamt lärande. Varje träff ar ett unikt tema och träffarna leds av LärOlikas facilitatörer, men innehållet står deltagarna för – i samtalen och övningarna med varandra.

Preera har flera konsulter som deltagit i LärOlikas program och samarbetar också med initiativet på olika sätt. På LärOlikas hemsida går det att läsa mer om dem.