23 april

Preera föreläser på faciliteringsdagarna i Göteborg