27 juni

Preera i Almedalen: Sverigestudien ger tio år av svenskarnas värderingar

”Så skapar värderingar attraktiva arbetsgivare” och ”Varför tillitsbaserad ledning och styrning just nu?” är de teman på Sverigestudien som Preera presenterar tillsammans med Volvo Group, Gullers Grupp och Sveriges Kommuner och Landsting under Almedalsveckan 2019.

 

När olika generationer ska samsas på arbetsplatsen och digitaliseringen tar allt större utrymme i våra liv, blir Tillitsbaserad ledning och styrning samt Employer Branding högaktuella frågor. Med Sverigestudien vill vi väcka ökad insikt om värderingar, hur de leder till mer medvetna beslut och i förlängningen ett mer hållbart samhälle, säger Sara Farnebo, vd på Preera.

Preera återvänder till politikerveckan i Visby och arrangerar två seminarier med temat Varför tillitsbaserad ledning och styrning just nu? – Så här varierar svenska invånares värderingar över tid och, under ledning av Gullers Grupp, Så skapar värderingar attraktiva arbetsgivare.

Båda seminarierna utgår från resultaten av Sverigestudien som fyller 10 år i år. Sverigestudien är en bred kartläggning av vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar svenska arbetsplatser, kommuner och samhället i stort, och är ett initiativ från Preera i samarbete med Volvo Group, Gullers grupp och SKL.

Sverigestudien har bidragit och kommer fortsätta att bidra till viktiga dialoger om värderingar och om hur vi ser på varandra som människor. Vi ser fram emot att fortsätta dessa samtal under Almedalsveckan. Det är extra spännande att nu kunna se tioårstrender och hur samhället utvecklas över längre tid.

Sara Farnebo, vd på Preera

I samband med seminarierna lanseras även årets studie som 2019 fokuserar på hur svenska invånares värderingar förändrats och utvecklats över det senaste decenniet. Medverkande i studien är bland andra docent Jonna Bornemark, känd från filosofiska rummet och för sin bok Det omätbaras renässans, och föreläsare och författare Svante Randlert som vill öka fokus på människan på arbetsplatsen.

För mer information och för att läsa årets Sverigestudie: http://www.sverigestudien.se

Om seminarierna

Varför tillitsbaserad ledning och styrning just nu? – Så här varierar svenska invånares värderingar över tid

År 2019 fyller Sverigestudien tio år och vi kan se tillbaka på ett decennium av trender och mönster i hur svenskarnas bild av sig själva, sina arbetsplatser och det svenska samhället förändrats och utvecklats. Vi ser att värderingar om självförverkligande och meningsfullhet blir allt viktigare, liksom en önskan om engagemang på arbetet. Vad innebär det i en tid då alltfler pratar om tillitsbaserad ledning och styrning. Hur säkerställer vi att det vidmakthålls?

Arrangörer: Preera i samarbete med Volvo Group, Gullers Grupp och Sveriges Kommuner och Landsting
Dag: 2/7 2019 10:30 – 11:30
Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4

Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60242

Så skapar värderingar attraktiva arbetsgivare

Sverigestudien har i 10 år studerat vilka värderingar som präglar våra arbetsplatser. Värderingsstyrda arbetsgivare har ofta starka employer brands som attraherar och behåller rätt medarbetare. Vad krävs för att bli en sådan? Vilka värderingar önskar svenskar ska prägla våra arbetsplatser?

Arrangörer: Preera under ledning av Gullers Grupp och i samarbete med Volvo Group och Sveriges Kommuner och Landsting
Dag: 2/7 2019 09.00-09.50
Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4

Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58738

Kontakt

Sofie Peters

För mer information om Sverigestudien och Preera i Almedalen, kontakta studiens projektledare Sofie.

Ring +46 (0)70-843 90 53