Pro-bono-uppdrag

På återkommande basis tar vi oss an uppdrag för organisationer och föreningar inom den ideella sektorn. Detta eftersom vi gärna vill kunna bidra med vår kompetens och vårt kunnande till saker som skapar verklig skillnad och åstadkommer positiva samhällsförändringar.

Det innebär att en eller ett par konsulter från Preera stöttar organisationen i frågor som till exempel rör organisationsdesign, strategiutveckling eller nya arbetssätt gentemot ingen eller en mycket begränsad ersättning.

Under de senaste åren har vi bland annat genomfört pro-bono-uppdrag för Läkare utan gränser, Refugees welcome Stockholm och Göteborgs Räddningsmission.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Preera angående pro-bono-samarbeten? Kontakta oss på info@preera.se med din fråga!