25 april

Preera tecknar ramavtal med RISE och DIGG

Under våren 2019 ingår Preera två nya och strategiska ramavtal. Dels med statliga forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, och dels med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Kontakt

Hanna Tengelin

Kontakta Hanna för att få veta mer om våra ramavtal.

Ring +46 (0)70-843 90 57