25 april

Preera tecknar ramavtal med RISE och DIGG

Under våren 2019 ingår Preera två nya och strategiska ramavtal. Dels med statliga forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, och dels med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

– Det offentliga Sverige står inför viktiga och omfattande omställningar. Vi är stolta över att vara med och bidra till detta arbete med vår kompetens inom transformation och förändringsledning, säger Hanna Tengelin, managementkonsult på Preera. 

Ramavtalet med DIGG avser managementkonsulttjänster. Avtalet med RISE omfattar strategiarbeten och utveckling av grupper och individer, nya arbetsprocesser och även coachning av chefer, medarbetare och grupper samt mötes- och konferensstöd.

– RISE är en spännande forsknings- och innovationspartner som samarbetar med universitet, näringsliv och samhället. Genom samarbetet hoppas vi kunna bidra till att stärka ledare och medarbetare inom RISE och på så sätt frigöra mer innovationskraft till dem och till samhället.

Preera hoppas också att avtalen kan öppna möjligheter till fler samarbeten med befintliga kunder.

– När akademi, näringsliv och offentliga aktörer arbetar tillsammans är vi övertygade om att det går att finna nya utvecklande lösningar och samarbeten, även för de mest komplexa utmaningarna, säger Hanna Tengelin.

Kontakt

Hanna Tengelin

Kontakta Hanna för att få veta mer om våra ramavtal.

Ring +46 (0)70-843 90 57