22 mars

Preera testar Winningtemp – vill öka välmåendet på jobbet

Gladare kollegor, högre motivation och mindre stress. Genom att arbeta med det svenska verktyget Winningtemp vill Preera få medarbetarna att må ännu bättre på jobbet.

 

– Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och jobbar aktivt för att verkligen förstå medarbetarnas behov och upplevelser. På så sätt kan vi ta tillvara på den fantastiska potential som finns, säger Ann Schurmann Danell, managementkonsult och konsultchef på Preera.

Sedan februari 2019 använder Preera Winningtemp, ett svenskt verktyg som utvecklats för att skapa framgångsrika och välmående arbetsplatser.

– Vi har flera kunder som testar Winningtemp och har mött många chefer och ledningsgrupper som upplever att den traditionella medarbetarenkäten inte är tillräckligt värdeskapande. De vill hitta nya sätt att mäta stämningen på jobbet, säger Ann Schurmann Danell.

Genom Winningtemps app får medarbetarna regelbundet svara anonymt på olika forskningsbaserade frågor som transparent redovisas för alla i organisationen. Metoden mäter bland annat medarbetarnas upplevelse av ledarskap, arbetsglädje, autonomi, meningsfullhet och arbetssituation, och är till stöd för ledningen att tillsammans med medarbetarna diskutera vilka åtgärder som kan höja stämningen på jobbet.

– Vi provar den här metoden dels för att vi är nyfikna och vill lära oss mer, så att Preera kan bistå kunderna i att hitta smarta sätt att systematiskt jobba med arbetsmiljö och kultur. Dels vill vi själva ligga i framkant och vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och se om det här kan bidra med ytterligare viktiga perspektiv till utvecklingen av vår egen företagskultur och arbetsmiljö.

Den största fördelen med verktyget är att det är enkelt att använda. Medarbetarna svarar på en fråga om dagen samt fyra extrafrågor en gång i veckan genom att klicka på en symbol från skalan mycket glad/nöjd till mycket ledsen/missnöjd. Resultatet är transparent och uppdateras i realtid i appen när nya svar kommer in.

– Det här hjälper oss se trender över tid och att uppmärksamma händelser och upplevelser som påverkar medarbetarna direkt när det händer. På så sätt kan vi snabbt agera och fånga upp individers välmående och ta upp viktiga frågor att prata om i helgrupp. Det blir också ett sätt för ledningsgruppen att få feedback på styrningen av bolaget, säger Ann Schurmann Danell.

Reaktionerna bland medarbetarna på Preera har varit övervägande positiva. Planen är att testa Winningtemp ett halvår för att sedan utvärdera metoden.

– Vi är alla överens om att det är dialogen som är det absolut viktigaste, inte själva ”temperaturen”. För oss betyder siffror, enkätresultat och andra mätningar något först när vi gemensamt resonerar kring och utforskar upplevelserna som ligger bakom svaren.

– Mätningarna ska hjälpa oss att få upp frågorna, tankarna, känslorna och viljorna till ytan så att vi kan ta vara på dem på bästa sätt, säger Ann Schurmann Danell, managementkonsult och konsultchef på Preera.

Kontakt

Ann Schurmann Danell

Kontakta Ann för att höra mer om uppföljning och mätverktyg för kultur och välmående på jobbet!

Ring +46 (0)70-843 90 75