Hållbarhetspolicy

Preera är ägt av medarbetarna och lever på egna intjänade medel. Verksamheten måste visa överskott och generera egna medel. Men utan människor och ett jordklot som mår bra kommer vi inte långt med våra affärsmål, det förstår vi. Därför har vi dessa principer och policies som vägleder oss och säkerställer att hållbara beslut fattas i organisationen.

Vi har stora ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och ser indirekta påverkans-möjligheten i vårt dagliga arbete med våra kunder, där vi kan utmana genom att föra upp hållbarhetsfrågor på agendan. Transporter är vår mest betydande miljöaspekt.

Preera finns för att frigöra potentialen hos människor, skapa hållbara organisationer och bidra till förändringskraft i samhället. Hållbar utveckling utgör ramverket för all utveckling i vår affärsidé; organisationsutveckling, processutveckling, digital utveckling, stadsutveckling, osv. Företag och organisationers hållbara transformation kräver förändringsledningskompetens för att skapa insikt och förändra beteenden både på ledningsnivå och operativ nivå.

 

Vi strävar mot ständig förbättring och förebyggande av förorening genom att:

  • förbättra och följa upp vårt hållbarhetsarbete löpande, följa den miljölagstiftning som företaget berörs av och klimatkompensera årligen för våra koldioxidutsläpp.
  • planera och genomföra våra tjänsteresor på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras.
  • ställa miljökrav på de leverantörer som levererar till vårt kontor och ställa miljökrav på de varor och tjänster vi köper in.
  • ställa krav på våra kunder och inte utföra uppdrag med vem som helst.
  • odla en kultur som stöder såväl mäns som kvinnors chanser att få ihop sina privata liv – samtidigt som de upplever sig ha ett intressant och utmanande arbete.
  • dela med oss av vår kunskap till organisationer som inte har samma kunskapsresurser genom vårt pro bono-arbete.
  • föra löpande dialog där våra medarbetares idéer och medskapande bidrar till att förbättra vårt hållbarhetsarbete.
  • förbättra våra kunskaper i miljö- och hållbarhetsfrågor genom fortlöpande vidareutbildning, motivation och information.

Ta del av vår senaste miljöberättelse.

 

Kontakt

Maria Nilsson

Kontakta Maria om du vill veta mer om Preeras hållbarhetsarbete.

Ring 070 - 843 90 40