07 oktober

Seminarium 7/11: Big Data och framtidens ekonomistyrning