Digital transformation med helhetsperspektiv

Alla organisationer gör digitala förändringsresor. Men det är lätt att gå vilse genom att enbart fokusera på teknologi. Vi hjälper dig att förena såväl struktur- som kulturfrågor för en lyckad digitalisering.

Vad menar Preera med digital transformation?

Med digital transformation menar vi att omställningen handlar om långt mycket mer än nya teknologier eller digitala verktyg. I grunden handlar det om att den kulturella förflyttningen måste göras tillsammans och parallellt med strukturförflyttningen. Därför fokuserar vi alltid lika mycket på beteenden och förhållningssätt som på frågor som rör den organisatoriska styrningen.

Fyra perspektiv som vi ser är helt centrala för att lyckas med det digitala omställningsarbetet är:

  • Kundinsikt ger självinsikt – utveckling måste alltid ske med kundupplevelsen i fokus – där kunden kan röra sig sömlöst mellan olika digitala eller analoga kanaler utifrån egna behov.
  • Samlat grepp ger effekt – organisationer behöver gå från att satsa digitalt till att leva digitalt där analoga och digitala mervärden förstärker varandra.
  • Modigt ledarskap ger hållbar förändringförändringstakten är hög och för att möta vår tids största möjlighet krävs ett tydligt, modigt och värdebaserat ledarskap där riktning såväl som syfte är tydligt.
  • Kultur slår teknik – det är bara människorna i organisationen som på riktigt kan skapa förutsättningar för framgång. Att skapa en kultur som hyllar prövande förhållningssätt där människor vågar misslyckas och vågar testa är centralt.

 

Vilken typ av uppdrag genomför Preera?

Idag påverkar digitaliseringen alla organisationer och företag och därmed är digital transformation på ett eller annat sätt alltid närvarande i de uppdrag vi genomför hos våra kunder. Ibland handlar det mer om en indirekt påverkan, till exempel som en större extern trend att förhålla sig till, men ofta handlar det om en mer direkt påverkan, till exempel när kundkraven förändras i så hög grad att arbetssätt måste förändras mer eller mindre från grunden.

Exempel på uppdrag som Preera stöttar våra kunder med är:

  • Utveckling av nya digitala värdeerbjudanden
  • Processutveckling för att möta kundbehov om nya digitala arbetssätt
  • Stöd vid systemupphandling och systemimplementationer för affärssystem, CRM-system, HR-system, budget- och analysverktyg
Kontakt

Anne-Kristine Touissaint

Kontakta Anne-Kristine om du är nyfiken på att höra mer om på vilket sätt Preera kan vara ett stöd inom digitala förändringsarbeten.

Ring +46 708 43 90 32