Konstruktiva samtal med dialogen som verktyg

Att leda och facilitera samtal kan vara utmanande på flera sätt. Det gäller vare sig det handlar om samtal med en liten grupp eller storgruppsdialoger med flera hundratals människor. Vi har stor vana av att leda olika typer av samtal i olika typer av format, och kan stötta dig och din organisation att skapa konstruktiva samtal.

Hur arbetar Preera med facilitering och samtalsledning?

Dialog brukar refereras till konsten att vara överens om att inte behöva vara överens. För oss på Preera är dialog ett centralt verktyg i allt arbete inom förändringsledning. Det innebär att vi har en välutvecklad verktygslåda med metoder och verktyg för hantering av såväl stora som små dialoggrupper. Samtliga av våra konsulter är utbildade samtalsfacilitatörer och flera har även fördjupad kompetens inom individuell coachning.

Oavsett om du har en formell eller informell ledarroll i din organisation är sannolikt behovet av att samla människor för att utveckla gemensamt lärande och tänkande stort. Inom all form av förändringsledning ser vi därför att samtalsledning och professionell facilitering är avgörande kompetenser för att lyckas.

Preera har kunskap om ett stort flertal olika vedertagna metoder för dialogfacilitering och vi har även vidareutvecklat flera av verktygen själva för att därmed kunna anpassa dem till specifika gruppers behov.

Exempel på uppdrag:

  • Facilitering av workshops, seminarier och storgruppsdialoger
  • Utbildning i samtalsledning och effektiva möten
  • Konflikthantering

 

Kontakt

Sandra Zätterström

Kontakta gärna Sandra för att höra mer om hur Preera kan stötta din organisation inom samtalsledning och facilitering.

Ring +46 708 43 90 88