Hållbar strategirealisering med fokus på ständig förändring

Hur skapar man hållbara resultat? Vi på Preera har lång erfarenhet av att arbeta med ett långsiktigt och hållbart strategiskt perspektiv, samtidigt som vi är ett aktivt stöd till våra kunder i den löpande affärsutvecklingen.

Preeras syn på affärsutveckling?

När möjligheterna och utmaningarna i organisationen är många, hade det då inte varit skönt att veta vad som har störst påverkan på organisationens framgång?

Det har visat sig att det som skiljer de mest framgångsrika företagen från andra är hur snabbt de kan utforma, genomföra och anpassa sina strategier till marknad och trender (såsom digitalisering och hållbarhet).

Organisationens strategi saknar betydelse om den inte kan bli verklighet. För att detta ska kunna ske måste strategin nära samverka med den operativa verksamheten och alla delar av organisationen bidra till den gemensamma målsättningen. Det krävs en helhetssyn eftersom det är individernas, medarbetarnas och chefernas beteenden som avgör om en strategi ska bli verklighet.

Svårigheten i att genomföra förändringar i strategi och organisation återfinns sällan i organisationens grundläggande struktur. Istället är utmaningen att effektivt aktivera hela verksamheten för att leverera på strategin.

Exempel på uppdrag:

Vi utför strategi- och affärsutvecklingsuppdrag både för företags hela verksamheter samt för specifika områden.

  • Visionsarbeten och målbildsformuleringar
  • Affärsutveckling och strategiformulering
  • Verksamhetsanalys och strategirealisering
  • Kartläggning av kundresor och kundupplevelser

Vi arbetar efter operativmodellen

1. Operativmodellen består av sju byggstenar som på ett systemorienterat sätt behöver samverka för att skapa en effektiv verksamhet. Varje byggsten bidrar till den gemensamma målsättningen men bidrar även till att stärka varandra.

2. Sammansättningen av och samverkan mellan de sju byggstenarna kommer medvetet, eller omedvetet, att uppmuntra en viss typ av beteenden och hämma andra typer av beteenden. Kultur och värderingar blir därför den sammanhållande drivkraften i centrum av operativmodellen.

3. Organisationens byggstenar designas och implementeras så att de uppmuntrar just de beteenden som kan stödja och realisera den uttänkta strategin i syfte att skapa önskat resultat.

Alla byggstenar behöver samverka effektivt

Operativmodellen gör det möjligt att framtidssäkra verksamheten genom att den är ett utmärkt verktyg för att identifiera och prioritera aktiviteter för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Modellen erbjuder även en möjlighet att jämföra er verksamhets effektivitet med ett framgångsindex baserat på hur hundratals andra organisationer arbetar.

Kontakt

Cecilia Edebo

Kontakta Cecilia för att höra mer om hur Preera kan stötta ditt företag med strategiformulering och strategirealisering.

Ring +46 (0)70-511 05 90