Hållbar strategirealisering med fokus på ständig förändring

Många företag satsar på långsiktiga strategiarbeten och årliga affärsplaner. Men idag krävs ett mer dynamiskt förhållningssätt till affärsutveckling. Vi stöttar ditt arbete i fältet där strategiformulering och dess realisering möts.

Preeras syn på strategirealisering?

En strategi som stannar vid planer och fina ord gör ingen skillnad. Därför har vi alltid har lika stort fokus på förverkligandet av en strategi som på dess framtagning och formulerande.

Preera har lång erfarenhet från att arbeta med både ett långsiktigt och hållbart strategiskt perspektiv, samtidigt som vi är ett aktivt stöd till våra kunder i den löpande affärsutvecklingen.

Med ett tydligt syfte, en gemensam vision och förtydligad önskad position stakas en hållbar riktning ut samtidigt som ramarna sätts för framtagandet av nya värdeerbjudanden.

Vi har fokus på analys, prototyp och skapa underlag för att göra vägval. Vi lägger stor vikt vid att involvera våra kunders kunder och delaktiggöra många i affärsutvecklingsarbetet. En affärsplan i byrålådan har aldrig åstadkommit förändring.

Exempel på uppdrag:

Vi gör strategiuppdrag både för företags hela verksamheter samt för specifika områden så som marknadsstrategier, digital strategi, och prisstrategier.

  • Strategiformulering och verksamhetsplaner
  • Affärsutveckling av nya och hållbara värdeerbjudande
  • Visionsarbeten och målbildsformuleringar
  • Kundorientering och kundresor
  • Omvärlds- och scenarioanalys
Kontakt

Sara Farnebo

Kontakta Sara för att höra mer om hur Preera kan stötta ditt företag med strategiformulering och strategirealisering.

Ring +46 708 43 90 68