Vissa chefer vet bäst själva. Andra skapar resultat genom samarbete.

Vår tids organisationer och företag förändras snabbt och kraven på flexibilitet ökar. En avgörande framgångsfaktor är därför förmågan att skapa goda relationer med såväl kollegor som kunder och samarbetspartners. För att nå uppsatta mål krävs ledarskap som fokuserar på möjligheter, och som tillvaratar egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter.

Klart Ledarskap ökar din effektivitet som ledare genom att ge dig verktyg att bygga verklig motivation och engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och öppet diskutera både succéer och misstag i syfte att lära av varandra. Ett bra samarbete som bygger på en stark och öppen relation där uppgiften och resultatet står i fokus är en förutsättning för att en grupp eller verksamhet ska bli framgångsrik. Det är grunden till en konkurrenskraftig, lärande organisation.

Vad ger Klart Ledarskap dig?

Du får tillgång till ett förhållningssätt och verktyg som hjälper dig att bli en tydligare ledare genom att bli bättre på:

 • att förstå vad du själv står för, tycker och vill och genom detta kunna påverka din omgivning på ett konstruktivt sätt
 • att kunna beskriva dina intentioner och idéer så att de skapar verkligt engagemang och motivation hos
  dina medarbetare
 • hur du kan lyssna på och få andra att berätta om sitt synsätt, sina kunskaper och erfarenheter utan att
  de påverkas av din uppfattning
 • att skapa ett ömsesidigt lärande mellan kollegor och på så sätt öka lärandet i den egna organisationen

Vad ger Klart Ledarskap organisationen?

Klart Ledarskap ger inte bara tydliga ledare utan stärker även verksamhetens möjlighet att nå goda resultat. Aktuella studier från olika organisationer visar att Klart Ledarskap bland annat ger:

 • bättre samverkan och kundservice
 • ökad produktivitet och effektivitet
 • förbättrad arbetsmiljö och ökad motivation för medarbetarna att stanna kvar i organisationen

För organisationer som vill ta tillvara kompetensen och ambitionen i den egna verksamheten och i samverkan med sina kunder är Klart Ledarskap ett värdefullt tillskott.

Vad är Klart Ledarskap?

Klart Ledarskap är ett utvecklingsprogram för ledare som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger organisationen en gemensam värdegrund för att leda utveckling och skapa resultat i partnerskap. Programmet är framtaget av Gervase R. Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring och togs till Sverige år 2004. Idag har ca 4000 deltagare i Sverige gått programmet. Metoden beskrivs av Bushe i boken Klart Ledarskap (Ekerlids Förlag). Klart Ledarskap har anpassats till den skandinaviska marknaden av Provins fem AB och får endast genomföras av licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket. Läs mer på www.klartledarskap.se.

Hur går det till?

Utbildningen är upplevelsebaserad och utgångspunkten är deltagarnas egen verklighet och erfarenhet. Teoretiska begrepp och modeller varvas med reflektioner och praktiska övningar där deltagarna i par och grupper tränar på verkliga arbetssituationer. Utbildningen genomförs under fyra dagar.

Kontakt

Erik Edhag

Kontakta Erik om du är nyfiken på att veta mer om Preeras utvecklingsprogram för ledare.

Ring +46 (0)70-843 90 13