Kultur och värdegrund i främsta rummet

Alla företag är värderingsdrivna. Men kulturen är inte alltid medveten, eller upplevs inte som påverkbar. Vi hjälper dig med att genomföra kulturutvecklingsarbeten som utvecklar er arbetsplats och ger konkurrenskraft.

Hur arbetar Preera med att stötta organisationer med kultur- och värdegrundsarbetet?

Idag är det få företag som behöver en hög grad av detaljstyrning. Däremot behövs spelregler, förhållningssätt och ett tydligt syfte som förenklar, skapar motivation och vägleder medarbetare att fatta beslut i vardagen. Det är precis det som kultur- och värdegrundsarbeten handlar om.

Preera var en av de första managementkonsultbyråerna i Sverige att på allvar börja arbeta systematiskt med organisatoriskt kulturarbete. Med vår djupa expertis och gedigna erfarenhet inom organisationskultur och värderingsdrivna organisationer stöttar vi idag ledare och chefer, HR och kulturambassadörer att driva kulturella utvecklingsarbeten. Det handlar om att identifiera värderingar som ska vara vägledande i vardagen, skapa ett klimat där vi lever som vi lär och skapa arbetsplatser där människor trivs, kommer till sin rätt och vill göra bästa. Genom att både ha förmåga och mod att sätta kulturen i främsta rummet skapas morgondagens mest attraktiva arbetsplatser.

Flera av våra konsulter är utbildade inom Cultural Transformation Tools (CTT*) samt tränade samtalsledare och ledarskapscoacher.

*  CTT är ett internationellt erkänt verktyg som idag använts i ett 90-tal länder för att synliggöra och påverka organisationskulturer så att engagemang och trivsel vilket skapar möjligheter för bättre prestationer för organisationen som helhet.  Preera har genomfört ett 50-tal uppdrag sedan 2007 med hjälp av CTT som metodstöd.

Exempel på uppdrag:

  • Ta fram/vidareutveckla en Värdegrund, kärnvärden och förhållningssätt
  • Kulturmätning och kulturanalys
  • Arbetsklimat och beteenden för medledarskap
  • Utbildning och workshops om värderingsbaserat ledning och styrning
Kontakt

Ann Schurmann Danell

Kontakta Ann för att höra mer om hur Preera kan stötta er i kultur- och värdegrundsarbeten.

Ring +46 708 43 90 75