Nya förväntningar på ledarskapet

Alla chefer vill utveckla sitt ledarskap. Men många har svårt att leva upp till de nya förmågor och kompetenser som den föränderliga omvärlden kräver. Vi stöttar ledare i att finna sin väg att möta förväntningarna på ett mer äkta, engagerande och lyhört ledarskap.

Hur ser Preera på ledarskap och ledarskapsutveckling?

Att utveckla ledare och ledarskapet är ofta en central del i alla Preeras uppdrag då ledarskapet är av avgörande betydelse för i princip alla typer av förändringar. Som ledare behöver du balansera mellan att gå före och visa vägen och samtidigt lyssna in andra för att få dem med oss i förändringsarbetet. En framgångsrik ledare är ofta de som får andra att själva ta egna initiativ för att verksamheten ska utvecklas i önskvärd riktning. Den lyhörda och värderingsdrivna ledaren ger stort utrymme till sina kollegor och medarbetare att själva leda förändringar som är önskvärda.

Lyhördhet, förmåga att engagera och inspirera och en moralisk kompass som både ställer krav på och vägleder andra ser vi är några av de främsta nyckelkompetenserna för ledare idag. I mångt och mycket handlar det om att utveckla ett värderingsdrivet ledarskap där det finns en en röd tråd mellan verksamhetens vision, mission och organisationens värdegrund, likväl som varumärke. Ledarskapet är i  dessa organisationer en strategi för att förverkliga organisationens affärsidé. Det innebär att det är människorna i verksamheten som genom sitt beteende och förhållningssätt skapar de önskvärda effekterna som bidrar till att kunderna väljer just din organisation på en konkurrensutsatt marknad.

Preera har genom åren samlat stor erfarenhet och djup expertis från nära partnerskap med personer i ledande positioner. Kontakta oss gärna så berättar vi  mer om hur vi kan stötta dig och dina ledare.

Exempel på uppdrag:

  • Ledarskapets roll i komplexa förändringsinitiativ
  • Kundanpassade ledarutvecklingsprogram, läs mer
  • Ledarskapsutvärdering med CTT (Cultural Transformation Tools) eller andra 360-graders-metoder
Kontakt

Erik Edhag

Kontakta Erik för att höra mer om på vilket sätt Preera kan stötta din organisation med frågor relaterade till Ledarskap och Ledningsutveckling.

Ring +46 708 43 90 13