Organisationsdesign och processutveckling utanför pappret

En ändamålsenlig organisation och genomtänkta processer skapar effektivitet, minskar frustrationen och ger nöjdare kunder. Vi hjälper dig att designa organisationer och processer genom att ta fasta på de verkliga behoven, se till hela organisationens system och involvera de som faktiskt berörs av förändringen.

Hur arbetar Preera med organisationsdesign och processutveckling?

Åtskilliga teorier om den bäst utformade organisationsdesignen har författats genom åren. Likväl vad gäller processer. Ofta finns det mycket inspiration och kunskap att hämta därifrån. Men nyckeln till att lyckas handlar sällan om en väl formulerad organisationsstruktur eller processbeskrivning på pappret. Att istället hitta den utformning som bäst matchar behoven och som harmoniserar väl med organisationens hela organiska system är det enda som faktiskt har möjlighet att ge den verkliga hävstången.

I enlighet med Preeras syn på förändringsledning arbetar vi därför alltid med en hög grad av delaktighet både när det handlar om organisationsdesign och processutveckling. På så sätt skapar vi förankring i utvecklingsarbetet och tar till vara på organisationens egen kompetens på ett effektivt sätt. Konkret innebär det att ett organisations- eller processutvecklingsprojekt ofta innehåller både intervjuer, workshops och dialogmöten med såväl ledningsgrupp som berörda medarbetare.

Utvecklingen av en ny organisation eller process sker sedan ofta genom att ett antal prototyper/hypoteser arbetas fram som sedan utvärderas av organisationen i syfte att hitta en optimal lösning som passar organisationens system och har god potential att leverera på den utstakade riktningen.

Exempel på uppdrag:

  • Översyn och utveckling av organisationsstruktur, roller och ansvar
  • Översyn och utveckling av processer och arbetssätt
  • Förbättrad samverkan inom eller mellan olika affärsområden eller förvaltningar

 

Kontakt

Fredric Holm

Kontakta Fredric för att höra mer om på vilket sätt Preera stöttar företag och organisationer inom organisationsutveckling.

Ring +46 (0)70-843 90 96