Projekt- och programledning som säkerställer skillnad från dag ett

Många företag upplever utmaningar när förändringsprocesser ska genomföras i projekt- eller programform. Då kan det vara bra att ta in extern kompetens. Vi stöttar dig med projektledning som får förändringar att börja hända redan från start, och som sedan fortsätter att ta steg mot målet i hög takt genom hela arbetsprocessen.

Vad gör Preera inom projekt- och programledning?

Preera har lång erfarenhet från att arbeta med projekt- och programledning inom olika typer av organisationer, branscher och frågeställningar. Vi genomför uppdrag som handlar om alltifrån att leda omfattande och komplexa program med flera parallella arbetsströmmar till mer avgränsade projektledaruppdrag.

Vi har stor vana av och kunskap om att arbeta med befintliga projektmodeller – vedertagna branschmodeller eller organisationers egna ramverk. Detta arbete förenar vi alltid med Preeras syn på och kompetens kring transformation och framgångsrik förändringsledning. Vårt främsta fokus är alltid att få förändringar att hända på riktigt och att säkerställa att projekt och programportfölj levererar i enlighet med uppsatt strategi. Där vet vi att förhållnings- och arbetssätt som inkluderar delaktighet, involvering och systemtänkande är avgörande.

 

Exempel på uppdrag:

  • Projektportföljstyrning
  • Verksamhetsanpassning av projektmodeller
  • Stöd i framtagning av styrande dokument för projekt och program
Kontakt

Kent Lidbom

Kontakta Kent för mer information om hur Preera kan stötta inom projekt- och programledning.

Ring +46 708 43 90 76