Robotic Process Automation (RPA)

Allt fler organisationer ser möjligheterna att med AI och RPA skapa mer effektiva och ändamålsenliga organisationer. Att kunna nyttja ny teknik och ha den som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen är centralt för dagens organisationer för att möta kravet att göra mer till samma eller lägre kostnad. Vi stöttar dig i resan mot att få en organisation där RPA är en integrerad och naturlig del i hela verksamheten.

En RPA-robot arbetar som en människa. Fast 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Med hjälp av RPA är det möjligt att nå ökad kapacitet i en befintlig organisation genom att frigöra medarbetares tid. Dessutom genomför robotar enklare arbetsuppgifter med jämn och hög kvalitet vilket minskar risker i organisationen eftersom de manuella felen elimineras.

Men hur tar man sig an arbetet med att införa RPA som en naturlig del i sin verksamhetsutveckling?

Automatisera manuella arbetsuppgifter med hjälp av RPA

Vi på Preera vet att delaktighet och engagemang från de som påverkas av den här typen av förändringar är viktigare än någonsin för att organisationen ska nå det resultat den önskar. Med RPA skapas en ny kollega som kan stötta och avlasta medarbetarna i olika uppgifter, men utan medarbetarnas engagemang kommer inte tekniken bli till nytta. Och det är en förlust för organisationen, för med engagerade medarbetare och fungerande RPA kan tid frigöras för medarbetarna att nyttja sina unika kompetenser till mer värdeskapande aktiviteter än monotont och repetitivt arbete. Dessutom skapas större utrymme för medarbetare att växa i sina yrkesroller och på så vis ytterligare öka organisationens produktivitet och kvalitet.

Vilka typer av uppdrag genomför Preera?

  • Framtagande av strategisk plan för verksamhetsutveckling med inriktning på robotisering och automatisering
  • Förändringsledning vid projekt för automatiserade processer
  • Processöversyn inför kommande robotisering för att identifiera lämpliga processer
  • Framtagande av förvaltningsmodell och organisation för RPA
  • Stöd vid upphandling och kravställning av teknik och tjänst

För ett lyckat införande av RPA – börja enkelt

 

Preera stöttar med att koordinera samtliga delar vid ert RPA-införande

Kontakt

Fredric Holm

Kontakta Fredric för att höra mer om på vilket sätt Preera kan stötta din organisation inom effektivisering genom RPA.

Ring +46 (0)70-843 90 96